ÖNEMLİ TARİHLER

Son Bildiri Özeti Gönderim Tarihi:
7 Ekim 2022

DUYURULAR

Kongre İçin Kayıt Yaptırmayı
Unutmayın !

BİLİMSEL PROGRAM


19 KASIM 2022, CUMARTESİ
Oturum Başkanları: Şeyda Güray Evin, Murat Kara
09:00-09:20 Damak Yarığı Cerrahi Eğitiminde Deneyimi Arttıran Metotlar: Cerrahi Eğitim Modelleri Murat Kara
09:20-12:15 Sözlü Bildiri Oturumu 1
SB-01 Velofarengeal Disfonksiyon Tedavisinde Uygulanan Superior Bazlı Posterior Farengeal Flep Cerrahisi Sonrası Flep Patensisinin, Konuşma Sonuçlarının ve Obstrüktif Uyku Apne Riskinin Etkin Boynuyoğun
SB-02 Dudak Damak Yarıklı Olgulara Eşlik Eden Renal Anomaliler ve Hastalıklar: Retrospektif Klinik Bir Çalışma
Gökberk Çavuşoğlu, Etkin Boynuyoğun, Arda Saltaş, Mert Çalış, Fatma Figen Özgür
SB-03 Dudak Damak Yarıklı Olgularda Beslenme Eğitiminin ve Beslenmeyi Destekleyici Yöntemlerinin Araştırılması
Alaz Çırak, Murat Kara, Mert Çalış, Fatma Figen Özgür
SB-04 Yarık Dudak Damak Hastalarında Sekonder Rinoplasti Sonrası Oluşan Nazal Morfolojik Değişikliklerin Antropometrik Analizi
Sare Demirtaş, Mustafa Sütçü, Zekeriya Tosun
SB-05 Velofaringeal Yetmezlikte Yeni Bir Modifikasyon: Faringeal Flep ile Kombine Radikal intravelar Veloplasti Sonuçlarının Konvansiyonel Teknik ile Kıyaslanması, Ön Çalışma Verilerinin Analizi
Murat Kara, Mert Çalış, Ferit Uzun, Maviş E. K. Kayıkci, Figen Özgür
SB-06 Dudak Damak Yarığı Onarımı Cerrahisi Ardından Ağız Bakımında Sodyum Hipoklorit Solüsyonu Kullanımının Sonuçlarının İncelenme
Alaz Çırak, Murat Kara, Mert Çalış, Fatma Figen Özgür
SB-07 Dudak Yarığı Olan Hastalarda Alar Tabanın Yükseltilmesi Amacıyla Dezepitelize Flep Kullanımı
Lütfi Eroğlu, Ümit Eyüpoğlu, Mehmet Berke Göztepe, Yağız Berk Eroğlu
SB-08 Yarık Damak Hastaları İçin Tasarladığımız Pratik Cerrahi Aletler
Lütfi Eroğlu, Ümit Eyüpoğlu, Mehmet Berke Göztepe, Yağız Berk Eroğlu
SB-09 Orta Asya Savaş ve Krizlerinin Göçmen Dudak Damak Yarıklı Hastaların Tedavileri Üzerine Etkileri
Nuh Evin, Şeyda Güray Evin, Ethem Güneren
SB-10 Damak Dudak Yarığı Hastalarının Takiplerinde Teletıp Yöntemlerinin Kullanılması
Şeyda Güray Evin
SB-11 Yenidoğan Döneminde Primer Yarık Dudak-Damak Hastalarında Yarık Tipi İle Nazo/Orogastrik Beslenme Tüpü Kullanımı ve Yoğun Bakım Yatış
Kadir Yazıcı, Galip Gencay Üstün, Figen Özgür
SB-12 Geleneksel İki Flep Palatoplasti Ve Dorrance Palatoplasti Tekniklerinin Modifikasyonu: Oral Mukozal Z-Plastinin Erken Dönem
Pembe Büşra Kıryaman, Süleyman Yıldızdal, Murat Kara, Mert Çalış, Maviş E.K. Kayıkci, Fatma Figen Özgür
SB-13 Primer Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Eşlik Eden Anomaliler ve Bu Değişkenlerin Operasyon Yaşı Ve Erken Dönem Postoperatif
Nur Erek, Gökhan Sert, Figen Özgür
SB-14 Covid-19 Pandemisinin Dudak Damak Yarıkları Cerrahisi Üzerine Etkisi
İlke Kılıç, Murat Kara, Figen Özgür
SB-15 Dudak yarığı burnu rinoplastisinde septal ekstansiyon grefti ile kolumellar strut greftin karşılaştırılması
Muhammed Furkan Açıl, Arda Küçükgüven, Mert Çalış, Fatma Figen Özgür
SB-16 Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Alveolar Yarık Genişliğinin Telekantusa Etkisi
Hayrunisa Koçyiğit, Muazzez Suzen, Sina Uçkan
SB-17 Dudak Damak Yarıklı Bireylerde Tesadüfi Bulguların İncelenmesi
Rukiye Kavasoğlu, Filiz Uslu, Şuayip Burak Duman
SB-18 Dudak Damak Yarıklı Bireylerde ve Sağlıklı Bireylerde Artiküler Eminens Eğimi ve Temporomandibular Eklem Morfolojisi
Mahmut Tankuş, Büşra Arıkan, Aydın Keskinrüzgar, Numan Dedeoğlu
SB-19 Dudak damak yarıklı olgularda orbitomalar bölgenin değerlendirilmesi (sefalometrik inceleme)
Alihan Özdemir, Serhat Şibar, Mert Doruk, Gülce Tosun, Ayşe Gülşen, Neslihan Üçüncü
SB-20 Tek Taraflı ve Çift Taraflı Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Maksiller Ark Formunun İncelenmesi
Özdil Selver, Ege Doğan, Servet Doğan
SB-21 Dudak Damak Yarıklı Bebeklerde Yarık Tipinin Anne Sütü İle Beslenme Üzerine Etkileri
Murat Kara, Burcu Acımış, Figen Özgür
SB-29 Yarık damak onarımınında tampon kullanılmamasının postoperatif erken dönem sonuçlarına etkisi
Gökhan Sert, Burak Akça, Fatma Figen Özgür
13:30-13:45 Açılış Konuşması Figen Özgür
Servet Doğan
Oturum Başkanları: Müge Aksu, Mert Çalış
13:45-14:15 Orthodontic goals in CLP patients Letizia Perillo
14:15-14:45 Cohesive care: A vision for the future of closing the cleft Mo Almuzian
14:45-15:00 Çay/Kahve Arası
Oturum Başkanları: İbrahim Vargel, Derya Germeç
15:00-16:00 Panel: Interdisipliner tedavi ekibinde psikoloğun rolü Senem Zeytinoğlu
Hugh Brewster
Canice Crerand
Pascale Gavella
Julieta Perondi
Nicola Stock
16:00-16:20 Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Malokluzyonun Distraksiyon Osteogenezisi ile Düzeltilmesi İbrahim Vargel
16:20-16:40 Alveolar yarık onarımı: Üç boyutlu yaklaşım ve Dudak Damak Yarıklı hastalarda Ortognatik Cerrahi Mert Çalış
16:40-17:00 Poster Sunumlar (Poster Alanı)
20 KASIM 2022, PAZAR
Oturum Başkanları: Elçin Esenlik, Bengisu Akarsu Güven
08:30-08:50 Özel gereksinimli hastalarda ortodontik ve ortopedik yaklaşımlarla yaşam kalitesinin iyileştirmesi Ayşe Tuba Altuğ
08:50-09:10 Cerrahi öncesi ortopedik tedavi ile premaksilla düzeltimi Elçin Esenlik
09:10-09:30 Dudak Damak Yarıklarında Dişsel Anomaliler Bengisu Akarsu Güven
09:30-09:50 Dudak Damak Yarıklı Bireylerde Alternatif hızlı maksiller genişletme ve daraltma (ALT-RAMEC) Protokolü ile Maksiller Protraksiyonun geç dönem sonuçlarının değerlendirilmesi Ege Doğan
09:50-10:10 Dudak Damak Yarıklarında ve Diğer Kraniyofasiyal Anomalilerde 3-Boyutlu Teknolojiler ile Tedavi Planlaması ve Uygulaması Berika Kadıoğlu
10:10-10:30 Çay/Kahve Arası
Oturum Başkanları: Lütfi Eroğlu, Şadiye Bacık Tırank
10:30-11:50 Dudak Damak Yarıklarında Erken Müdaheleden Yetişkinliğe Şadiye Bacık Tırank
11:50-12:10 Dudak Damak Yarıklarında işitme Takibi Mehtap Yıldırım
12:10-13:10 Sözlü Bildiri Oturumu 2
SB-22 Dudak Damak Yarıklı Çocukların Beslenme Ve Oral Alışkanlıklarının İncelenmesi Ve Yarıksız Çocuklar İle Karşılaştırılması
Handan Tuğçe Oğuz
SB-23 Nazoalveolar Şekillendirme (Nam) İle İlgili İnternet Bilgilerinin Kalite Ve İçerik Değerlendirilmesi
Merve Nur Eğlenen, Can Arslan, Derya Germeç Çakan
SB-24 İnternette Yer Alan Dudak Damak Yarıklı Bebeklerde Beslenme Bilgilerinin İçerik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi
Fatma Aslı Konca
SB-25 Bir Üniversite Hastanesi Ortodonti Kliniğine Başvuran Yarıklı Hastaların Retrospektif İncelenmesi
Ayça Üstdal Güney, Beyza Deniz Türkoğlu
SB-26 Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Dudak/Damak Yarığı Hakkındaki Bilgi Düzeyi, Farkındalık ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Esra Genç
SB-27 Unilateral Dudak Damak Yarıklı Bireylerde Kıbt Görüntülerinden Eklem Pozisyonunun Değerlendirilmesi
Mehçure Nur Albayrak, Demet Süer Tümen, Yazgı Ay Ünüvar
SB-28 Diş Hekimlerinin Dudak Damak Yarıklı Yenidoğanlar Hakkında Bilgi, Farkındalık Düzeyi ve Tutumu
Pelin Acar Ulutaş, İrem Şişman
13:10-13:20 Kapanış